Into.aalto.fi -sivusto ei ole enää käytössä. Löydät kaikki sen sisällöt uudesta Opiskelijan oppaasta osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/opiskelijan-opas. Löydät kaikki Aalto-yliopiston ohjelmat sivulta Ohjelmat | Aalto-yliopisto ja hakemukset, ohjeet ja säännöt täältä: https://www.aalto.fi/fi/hakemukset-ohjeet-ja-saannot. Muista päivittää myös kirjanmerkkisi!

Into.aalto.fi är inte längre i bruk. Du hittar allt innehåll från Into i den nya Studentguiden på adressen https://www.aalto.fi/sv/studentguide. Du hittar alla program vid Aalto-universitetet på sidan Program | Aalto-universitetet och ansökningar, anvisningar och regler här: https://www.aalto.fi/sv/ansokningar-anvisningar-och-regler. Kom ihåg att uppdatera dina bokmärken!

Into.aalto.fi is no longer in use. You can find all the same information on the new Student Guide at https://www.aalto.fi/en/student-guide. You can find all Aalto University programmes at Programmes | Aalto University and applications, instructions and regulations here https://www.aalto.fi/en/applications-instructions-and-guidelines. Remember to update your bookmarks!


Welcome to Aalto University Wiki. Select your login method.

Aalto Login LogoArrow Login as Aalto User

For more information about Aalto Username and password contact your local Service Desk.

Arrow Login with separate user account

Use your wiki specific username and password to login.