Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informaatioverkostojen opiskelijoiden Aalto-kurssi on TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu 3 op. Muissa pääaineissa Aalto-kurssin voi valita vapaasti alla olevalta listalta. Opiskelija voi myös ehdottaa jonkin muun, pääsääntöisesti kandidaattitasoisen Aalto-kurssin sisällyttämistä perusopintoihin, oman pääaineen alan kursseja lukuun ottamatta. Esimerkiksi University Wide Art Studies kurssit ovat suositeltavia vaihtoehtoja. Ehdotus tehdään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). UWAS ja Aalto-kurssit löytyvät osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Valinnaiset+kurssit.

KoodiKurssin nimiOpPeriodiKurssin koulu
ENG-A1005Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi3IIENG
CHEM-A1600Akateemisen ajattelun alkeiskurssi3I-IICHEM
CHEM-A1620Näkökulmia ympäristöasioihin3IV-VCHEM
CS-C1000

Introduction to Artificial Intelligence*

3IVSCI
NBE-C3001Aivoaakkoset4I-IISCI
TU-A1150Filosofia ja systeemiajattelu3III-IVSCI
TU-A1140Itsensä tunteminen ja johtaminen3III-IVSCI
ELEC-A4930Astronomical View of the World3III-IVELEC
ELEC-A4920Sähkötekniikan historia ja innovaatiot3III-IVELEC
ELEC-A8001Johdatus sähköenergiajärjestelmiin3IELEC
ELEC-A7901Internet Forum3I-IIELEC

*Ei tietotekniikan opiskelijoille!

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

...