Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleSpråkliga riktlinjer

Språkliga riktlinjer

Rektorn har godkänt Aalto-universitetets språkiga riktlinjer 17.12.2010 där de språkliga principerna är:

  • Vid Aalto-universitetet finns det tre arbetsspråk: finska, svenska och engelska
  • Alla tas med i diskussioner
  • Flerspråkighet är en resurs
  • Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas

Riktlinjerna kan läsas på Aalto Insideaalto.fi. Högskolorna ansvarar för att göra egna verksamhetsplaner för hur principerna ska realiseras.

Examens- och undervisningsspråk

Inom det tekniska och konstnärliga utbildningsområdet är examens- och undervisningsspråket finska, svenska och engelska och inom det ekonomiska utbildningsområdet finska och engelska.
Undervisningsutbudet på kandidatnivå är huvudsakligen på de inhemska språken och på magisternivå huvudsakligen på engelska.
Oberoende av examensspråket kan det vid alla utbildningsprogram finnas kurser eller studiehelheter där undervisningen och studieprestationerna ges på engelska.

Tilläggsinformation: Riktlinjer för examens- och undervisningsspråket, beslut från Aalto-universitetets akademiska kommitté 2015 (inside.aalto.fi, kräver Aalto login)

Språkliga rättigheter i studierna

Enligt beslut från universitetets akademiska kommitté ges studieprestationerna huvudsakligen på undervisningsspråket. När undervisningsspråket inom de tekniska och konstnärliga området är finska har du dock rätt att enligt eget val använda svenska i studieprestationerna (t.ex. skriftligen och muntligen i tentamina, seminarier, övningsarbeten, rapporter, presentationer, avhandlingar m.m.).

I tentamina ges studieprestationerna på undervisningsspråket, ifall inte annat meddelas. Detta kan vara fallet med kurser som undervisas på engelska. Den studerande har rätt att vid behov få tentamensfrågorna på finska och svenska samt ge sina tentamenssvar på finska eller svenska ifall kursens undervisningsspråk är finska eller svenska. I praktiken innebär detta att när du önskar få tentamensuppgifterna på svenska ska du kontakta den ansvariga läraren minst två veckor före tentamen för att försäkra dig om denna möjlighet.

Ämbetsspråket vid universitetet är finska. Information, service och studievägledning fås också på svenska.