Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelijoiden henkilökohtaiset tulokset valmistuvat keväällä 2020. Oman testituloksensa lisäksi opiskelija saa tietää kuinka hyvin pärjäsi testissä suhteutettuna Aalto-yliopiston muihin testiin osallistuneihin opiskelijoihin ja kaikkiin Suomessa testiin osallistuneihin opiskelijoihin. Lisäksi testissä hyvin menestyneet opiskelijat saavat palkinnoksi geneeristen taitojensa tasosta kertovan sähköisen diplomin (CLA+ badge). Diplomin voi liittää esimerkiksi ansioluetteloon ja hyödyntää sitä työhaussa.

Arvioinnin tulokset valmistuvat 2020 kesällä ja niistä julkaistaan kansallinen raportti. Yliopisto Aalto-yliopisto saa raportin omien opiskelijoidensa geneeristen taitojen tasosta sekä käyttöönsä oman datansa.

...