Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...
Aija Elg


Yliopisto-opettaja
Universitetslärare
University Teacher


Sanni Heinzmann

Lehtori
Lektor
Lecturer

+358 50 512 2864
Noora HelkiöYliopisto-opettaja
Universitetslärare
University Teacher

Henna Juslin

Tuntiopettaja
Timlärare
Part-time teacher


Sonja Kniivilä

Yliopisto-opettaja
Universitetslärare
University Teacher

+358 44 519 0263
Seija Koski

Lehtori
Lektor
Lecturer

+358 50 512 2941
Leena Kuivanen

Tuntiopettaja
Timlärare
Part-time teacher


Inkeri LehtimajaYliopistonlehtori, yhteysopettaja (suomi toisena kielenä)
Universitetslektor, kontaktlärare (finska som andra språk)
University Lecturer, Contact Teacher (Finnish as a second language)

Tapani Möttönen

Yliopisto-opettaja, yhteysopettaja (kirjoitusviestintä)
Universitetslärare, kontaktlärare (skriftlig kommunikation)
University Teacher, Contact Teacher (written communication)

+358 40 0457 311

Jepa Piirainen

Yliopisto-opettaja
Universitetslärare
University Teacher

+358 50 466 4902

Kaisa Ranta

Tuntiopettaja
Timlärare
Part-time teacher


Sanna Rämö

Yliopisto-opettaja
Universitetslärare
University Teacher


Elina Vitikka

Tuntiopettaja
Timlärare
Part-time teacher


...

Heidi Rontu

Johtaja
Föreståndare
Director

+358 50 307 7875
Pauli Kudel

Varajohtaja
Ställföreträdande föreståndare
Vice Director

+358 50 569 8515
Vuokko RantanenOpintosihteeri
Studiesekreterare
Secretary for Study Affairs
+358 50 384 1674

U189b


Bill Hellberg

Englanninkääntäjä
Översättare i engelska
Translator in English

+358 50 436 5054U229aU249
Vilja PitkänenEnglanninkääntäjä
Översättare i engelska
Translator in English
+358 50 573 0415U229aU249
Pia HirvonenRuotsinkääntäjä
Översättare i svenska
Translator in Swedish
+358 50 512 2892U229bU249


Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue