Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi: CHEM3016

Laajuus: 20–25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessorivastuuopettaja: Antti Karttunen Lauri Partanen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Niina Arppe

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille lukuun ottamatta kemian tekniikan opiskelijoita. Suorittamalla sivuaineen opiskelija voi saavuttaa riittävät kemian taidot jatkaa opintojaan kemian tekniikan korkeakoulun DI-pääaineissa.                                                

Haku: Lukuvuosi 2018–2019 ja 2019–2020: s-postitse niina.arppe@aalto.fi, 1.9. mennessä, hakemuksen liitteeksi HOPS

Kiintiöt ja rajoitukset: max 10 opiskelijaa

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kemi, Chemistry


...