Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand
titleSuomeksi

Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia annetaan kerran kuukaudessa lukuun ottamatta elokuuta. Todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Kauppatieteiden kandidaatin todistuksen voi tilata vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa.

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset jaetaan joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä vapaamuotoisessa kahvitilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Valmistumispäivät ja tiedot todistusten noutamisesta löydät alla olevasta taulukosta.

Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei siis voi valmistua.

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi

Expand
titleKTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

Syyslukukausi 2017

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset
rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen
tarkastukseen MyCoursesissa*

pe 15.9.2017 *)pe 25.8.2017pe 4.8.2017
ma 16.10.2017 (HelpDesk)ma 25.9.2017ma 4.9.2017
ke 15.11.2017 *)ke 25.10.2017ke 4.10.2017
pe 15.12.2017 (HelpDesk)pe 24.11.2017pe 3.11.2017

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.
HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Kevätlukukausi 2018

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset
rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen
tarkastukseen MyCoursesissa*

ma 15.1.2018 *)pe 22.12.2018ma 27.11.2017
to 15.2.2018 *)
to 25.1.2018

to 4.1.2018

to 15.3.2018 (HelpDesk)to 22.2.2018

to 1.2.2018

ma 16.4.2018 *)
ma 26.3.2018

ma 5.3.2018

ti 15.5.2018 *)
ti 24.4.2018

ti 3.4.2018

ke 13.6.2018 **)
pe 25.5.2018

pe 4.5.2018

to 5.7.2018 (HelpDesk)
to 14.6.2018

to 24.5.2018

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.

**) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Dipolissa, Otaniemessä. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös valmistuville kauppatieteen maistereille sekä tohtoreille todistukset. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Keskiviikkona 13.6.2018 pidettävään tilaisuuteen ovat valmistuvien vieraat tervetulleita.

HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.


SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Lisätietoa/mera information/ more information!


Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue


Expand
titleTutkintotodistuksen tilaus

Tutkintotodistuksen tilaus

Tutkintotodistus tilataan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluihin. Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa. Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi.

 1. Tarkista WebOodista, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla.
  Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tarvittaessa päivitä Hops ja lähetä opintokoordinaattorillesi hyväksyttäväksi ennen todistuksen tilaamista.
   
 2. Täytä sähköinen hakemuslomake (linkki lomakkeeseen alla).
  Muista tallentaa ja lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.


 3. Vastaa valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn.
  Kaikkien kauppatieteiden kandidaateiksi valmistuvien tulee vastata erilliseen valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn todistuksen tilausvaiheessa. Kyselyyn vastataan todistuksen hakemuslomakkeella olevan linkin kautta. Käytämme kandipalautteen tuloksia aktiivisesti opetuksen kehittämiseen. Vastaaminen on tärkeää myös siksi, että tulokset ja vastausprosentti vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti kaikissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä sivun alaosassa ja osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/. Vastaa ja vaikuta!
   

  eAge asiointijärjestelmä


Expand
titleKandipalaute-kysely

Kandipalaute-kysely

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kyselyn avulla yliopistot saavat vertailukelpoista tietoa koulutuksen ja opiskelijoiden kokemasta opetuksen ja ohjauksen laadusta. Kandiksi valmistuva opiskelija saa linkin kyselyyn todistuksentilauslomakkeelta. Kyselyn tuloksia käytetään parempien toimintatapojen kehittämiseen. Vastaamalla voit siis vaikuttaa toimintatapoihimme.

Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa vuodesta 2015 lähtien 3 % (noin 50 M eur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta tämän opiskelijapalautteen perusteella. 

Lisätietoa Kandipalautteesta löytyy osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/ 


Expand
titleJatkaminen maisteritason ohjelmaan

Jatkaminen maisteritason ohjelmaan

Opinto-oikeutta maisteriohjelmaan anotaan todistuksen tilaamisen yhteydessä KTK-tutkinnon tilauslomakkeella ja päätös valinnasta maisteriohjelmaan annetaan valmistumisen yhteydessä. Huomaathan, että taulukko kandidaattitutkinnon erikoistumisalueilta maisteriohjelmiin on päivitetty 25.8.2017.

>> Siirtyminen maisteriohjelmaan


Expand
titleTutkintotodistuksen noutaminen

Tutkintotodistuksen noutaminen

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset jaetaan valmistumispäivänä joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella.

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti valmistumispäivänä ja ohjeistettuna aikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Mikäli todistusta ei haeta valmistumispäivänä sille varattuna aikana, se säilytetään Opinto- ja opiskelijapalveluissa (ei kuitenkaan Opinto- ja opiskelijapalveluiden Help Deskissa) myöhempää noutoa varten. Todistuksen hakemisesta on tällöin sovittava aina erikseen, esim. ottamalla yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi.

Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös postitse. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainut kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta. Tutkintotodistus postitetaan vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten (Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen.)


Expand
titleTutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot, 180op. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement. Kandidaatin tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen tutkintotodistuksen käännös.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma60
Sivuopintokokonaisuus24-30
(Mahdollinen toinen sivuopintokokonaisuus)(24)
Kieliopinnot kielittäin18

Vapaasti valittavat opinnot 

18-30
Liiketoimintaosaamisen perusteet60 (*
Yhteensä:180

(* Liiketoimintaosaamisen perusteisiin sisältyviä kursseja käytetään erikoistumisalueen aineopinnoissa ja sivuopinnoissa, jolloin Liiketoimintaosaamisen perusteista koottavan kokonaisuuden laajuus on todistuksessa 42-54 opintopistettä.

Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuuden alle. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.

Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.

Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.


Expand
titleDean's list

Dean's list

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa kolmessa vuodessa (eli kuudessa lukukaudessa) ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon. Tutkinnon suoritusaikaan lasketaan mukaan ne lukukaudet, jolloin opiskelija on ollut läsnäolevana.

Tutkinnon suorittaneet laitetaan järjestykseen tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lukuvuonna 2016–2017 valmistuneiden apurahat jaetaan syksyllä 2017. Apurahaa ei tarvitse hakea erikseen. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti syksyn 2017 aikana.

Lisätietoa: Opiskelijana Aallossa > Stipendit ja apurahat.


...