Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor. During the academic year 2018-19, maximum of X students from other Aalto schools can be granted a study right for the minor. / Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2018-2019, maksimissaan X opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta.

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper:

...