Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Page properties
hiddentrue


LevelMaster
LanguageEnglish
Available forAll Aalto students
Theme

ICT and digitalisation

and

Advanced energy solutions
Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

Basic information

...

Code / Koodi / Kod: [syötä sivuaineen koodi]

Extent / laajuus / Omfattning: XX ECTS

Language / Kieli / Språk: English / suomi / svenska

Organizing department / Järjestävä laitos / Institution: XX

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor: XX

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator: [LESin yhteyshenkilö]

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp: esim. All Aalto students / Schools of Technology students / BIZ MSc students only

Haku / Application process / Ansökan:

[Jos haku sivuaineeseen tapahtuu Aallon yhteisen hakusysteemin kautta, huolehdi, että kohdassa "Haku" on hakuaikojen osalta ainoastaan viittaus Aalto-yliopiston yleisen sivuainehaun ohjeisiin, alla olevan mallin mukaisesti (ÄLÄ VIITTAA "sisäisen liikkuvuuden haku"!). Ainoastaan, mikäli sivuaineeseen voi hakea vain keväisin/syksyisin, tai hakuaika on täysin poikkeava, käytetään alla olevasta poikkeavaa ohjeistustekstiä:]

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar:

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper:

Content and structure of the minor / Sivuaineen sisältö ja rakenne / Biämnets innehåll och uppbyggnad

...

Sivuaine suomeksi: Mikroaaltotekniikka

Biämne på svenska: Microvågsteknik

Code: ELEC30xx

Credits: 25 ECTS

Responsible professors: Ari Sihvola, Ville Viikari, Sergei Tretyakov, Antti Räisänen, Konstantin Simovski, Keijo

Nikoskinen, and Katsuyuki Haneda.

Objectives and learning outcomes

Radio science and engineering is the basis of everything that transmits or receives electromagnetic waves, such as

wireless communications devices, radars, or wireless sensors.

This minor provides you with the ability to perform scientific research on new electromagnetic phenomena and to

develop components and systems, or to invent new wireless gadgets for the present and future wireless world.

Upon successfully finalizing the microwave engineering minor you will possess knowledge of fundamental and applied

electromagnetics, wireless devices and systems, and the related mathematical tools. This includes understanding of

radiowave propagation and interactions of electromagnetic fields and matter.

Furthermore, you will gain the ability to use this understanding for creating new components and systems for future

wireless sensing and communications applications. So, you will have the proficiency to translate your expertise into new

technological solutions for environmental, well-being, and communications challenges in the industry and academia.

Content of the minor

There is one compulsory course: ELEC-E4420 Microwave Engineering 1 (5 ECTS). At least two elective courses are to

be chosen from Radio Science and Engineering related courses, see list below (10 ECTS), and two elective courses can be

chosen from any ELEC-E4xyz courses (10 ECTS). Total credits required: 25 ECTS.

While making your study plan, you should verify that you have the pre-requisites (i.e. the understanding of

electromagnetic fields, of electronic circuit design, and of relevant mathematical methods) needed for the compulsory

course (Microwave Engineering I). If you do not feel confident, it is strongly recommended that you choose relevant

basic courses, i.e. ELEC-E3120, ELEC-E4130 and/or ELEC-E3150, from the course list below to attend before the

compulsory course.


Content of the minor


CodeCourseECTSTeaching period