Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

Basic information / Perustiedot / Basinformation om biämnet

Code / Koodi / Kod: [syötä sivuaineen koodi]

Extent / laajuus / Omfattning: XX  25 ECTS

Language / Kieli / Språk: English / suomi / svenska

Organizing department / Järjestävä laitos / Institution: XX

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor: XX Martti Larmi

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator:[LESin yhteyshenkilö] Sanni Valkeapää

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp: esim. All Aalto students / Schools of Technology students / BIZ MSc students only   All master's level students at Aalto University

Haku / Application process / Ansökan:

...

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper:


Content and structure of the minor / Sivuaineen sisältö ja rakenne / Biämnets innehåll och uppbyggnad

koodi/code/kodnimi/name/namnECTSperiodi/period/period
...