Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Haku / Application process / Ansökan:

[Jos haku sivuaineeseen tapahtuu Aallon yhteisen hakusysteemin kautta, huolehdi, että kohdassa "Haku" on hakuaikojen osalta ainoastaan viittaus Aalto-yliopiston yleisen sivuainehaun ohjeisiin, alla olevan mallin mukaisesti (ÄLÄ VIITTAA "sisäisen liikkuvuuden haku"!). Ainoastaan, mikäli sivuaineeseen voi hakea vain keväisin/syksyisin, tai hakuaika on täysin poikkeava, käytetään alla olevasta poikkeavaa ohjeistustekstiä:]

No

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor. During the academic year 2018-19, maximum of X students from other Aalto schools can be granted a study right for the minor. / Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2018-2019, maksimissaan X opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta.

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper:

 No

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper: In preparing their study plan, the students are required to check that they fulfil the prerequisites for each course i.e. to take the courses in the right order.

Description

The Advanced Energy Solutions Minor offers students good overall knowledge within the field of energy systems, as well as further specialization opportunities in four subject areas: Industrial Energy Processes, Energy Conversion, Energy in Buildings and Energy Systems & Markets. Altogether, depending on the courses undertaken, the programme covers the most common energy conversion technologies, energy systems and processes, end use of energy, energy economics and markets, and issues related to improvement of energy efficiency in industry and communities.

Learning outcomes:

• Understand the fundamentals of energy systems

• Be able to take a holistic view to understand dependencies across large energy systems

• Analyze and evaluate existing and future challenges in the field of energy, and the role of energy technologies and processes in addressing these challenges.

Content and structure of the minor / Sivuaineen sisältö ja rakenne / Biämnets innehåll och uppbyggnad

...