Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

Basic information

...

Code / Koodi / Kod: [syötä sivuaineen koodi]

Extent / laajuus / Omfattning: 25 ECTS

Language / Kieli / Språk: English

Organizing department / Järjestävä laitos / Institution: XX

Teacher in charge / Vastuuopettaja / Ansvarprofessor: Martti Larmi

Administrative contact / Hallinnollinen yhteyshenkilö / Biämnets koordinator: Sanni Valkeapää

Target group / Kohderyhmä / Målgrupp:  All master's level students at Aalto University

Haku / Application process / Ansökan: No

Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: No

Prerequisites / Esitietovaatimukset / Förkunskaper: In preparing their study plan, the students are required to check that they fulfil the prerequisites for each course i.e. to take the courses in the right order.

...