Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Page properties
hiddentrue


Level

Bachelor

and

Master

LanguageFinnish
Available forBIZ All Aalto students only
ThemeGlobal business dynamics


Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ41308

Laajuus: 24 op

...

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.


Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

...

titleA.Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuutta kandidaattitasolla


Sivuaineen rakenne 24 op

...

titleB. Opiskelijat jotka ovat suorittaneet yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden kandidaattitasolla


Sivuaineen rakenne 24 op

Valitse 4 kurssia listalta.

...

32E11100

...

Legal Aspects of Finance

...

6 op

...

I *)

...

32E15100

...

Kilpailuoikeus

...

6 op

...

II

...

32E21010

...

Rahoitusoikeus

...

32E2220

...

Elinkeinoverotus

...

6 op

...

I

...

32E25100

...

Kansainväliset sopimukset

...

6 op

...

II *)

...

32E28100

...

Markkinoiden juridinen toimintaympäristö

...

6 op

...

III *)

...

32E29000

...

European and International Tax Law

...

6 op

...

III

...

32E30001

...

Tax Challenges for Multinational Enterprises

...

6 op

...

*) Luennoidaan vain lukuvuonna 2018-2019.

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

...