Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritus-
vuosi

Tietotekniikka 15 op:

CS-A1110

Ohjelmointi 1

Kurssin suoritettuasi ohjelmointi on sinusta hyödyllistä ja hauskaa.

Osaat itse kirjoittaa uusia tietokoneohjelmia ja tutkia ja muokata toisten kirjoittamia ohjelmia. Tunnet ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, ja osaat keskustella niistä ja opetella itse lisää. Kurssi on työläs mutta palkitseva.

5

I-II

1.

CS-A1120

Programming 2

Johdatus tietokoneen toimintaan porttitasolta korkean tason ohjelmointikieliin. Ohjelmoinnin abstraktiot ja suorituskykyanalyysi. Funktionaalinen ohjelmointi, mm. rekursiiviset määritelmät ja rekursio. Johdatus algoritmiseen ongelmanratkaisuun, tietojenkäsittelytieteen ajattelutapa. Kurssin pääkieli on englanti; ohjausta saa myös suomeksi ja ruotsiksi.

5

IV-V

1.

CS-A1140

Data Structures and Algorithms

Kurssin suoritettuasi osaat tunnistaa, määritellä, esitellä, vertailla ja toteuttaa tietorakenteita ja algoritmeja sekä valita niitä mm. hakurakenteiksi ja järjestämisongelmaan. Pystyt myös keskustelemaan keskeisistä tietorakenteista ja algoritmeista käyttäen alan tyypillistä terminologiaa. Kurssin pääkieli on englanti; ohjausta saa myös suomeksi ja ruotsiksi.

5

I-II

2.

Matematiikka 25 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit:

MS-A0401 *

Diskreetin matematiikan perusteet

5

I

1.

MS-A0409

Grundkurs i diskret matematik


III

2.

MS-A0102

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (SCI)

5

II

1.

MS-A0109

Differential- och integralkalkyl 1


I


MS-A0002

Matriisilaskenta (SCI)

5

III

1.

MS-A0009

Matrisräkning


II


MS-A0202

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI)

5

I

2.

MS-A0209

Differential- och integralkalkyl 2


III

1.

MS-A0502 *

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

5

II

2.

MS-A0509

Grundkurs i sannolikhetskalkyl och statistik


III


Fysiikka 10 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkieliset kurssit:

PHYS-A1130

Sähkömagnetismi (SCI)

5

III

1.

PHYS-A5130

Elektromagnetism


III


PHYS-A1140

Aineen rakenne (SCI)

5

IV

1.

PHYS-A5140

Materiens struktur


I


Tuotantotalous 5 op. Valitse joko suomen- tai ruotsinkielinen kurssi:

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II

1.

TU-A1200

Grundkurs i Produktionsekonomi

5

I-II

1.

Yleis-, kieli-, ja Aalto-opinnot 10 op:

SCI-A0000

Johdatus opiskeluun

2

I-V

1.

 

Aalto-opinnot

3

 

2.

LC-5001 **

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen kirjallinen osio

1

 

1.

LC-7001**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen kirjallinen osio
LC-5002 **

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) kokeen suullinen osio

1

 

1.

LC-7002**

Toisen kotimaisen kielen (suomi) kokeen suullinen osio
**

Vieras kieli

3

 

2.

...