Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Code: BIZ40300

Extent: 24 credits

Language: English

Teacher in charge: Kirsi Eräranta

Target group: Master students

Application process: The general application procedure for minors at Aalto University, see application periods and instructions

Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor.

Quotas and restrictions: Quotas and restrictions / Kiintiöt ja rajoitukset / Kvoter och begränsningar: Degree students at Aalto School of Business do not need to separately apply for a study right for the minor. During the academic year 2018-19, maximum of X 5 students from other Aalto schools can be granted a study right for the minor. Of this quota, 4 places remain for the September application period. / Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen. Lukuvuonna 2018-2019, maksimissaan X 5 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta. Syyskuun hakua varten tästä kiintiöstä on jäljellä 4 paikkaa.

Content and structure of the minor

...