Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi

nimi

ECTS

periodi

Kurssit (25 ECTS)

Seuraavista kursseista valitaan vähintään 4 kurssia ja lisäksi yksi aihealueeseen liittyvä muu kurssi valinnaisena.

31A00110 *Taloustieteen perusteet6III

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

MAA-C2004

Kiinteistötalouden ja arvioinnin perusteet 

5

V

MS-C2104

Tilastollisen analyysin perusteet 

5

III-IV

Lisäksi suositellaan suoritettavaksi seuraavia kursseja valinnaisiin opintoihin:

RYM-C2003 

Rakennetun ympäristön mittaus, simulointi ja mallinnus

5

V

RYM-C2004

Rakennetun ympäristön paikkatiedot

5

I

MAA-C2002

Maankäytön suunnittelun perusteet

5

III

 YYT-C2004

Kestävä liikennejärjestelmä

5

V

...