Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

År 1, höst

År 1, vår

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op) 

TAI   

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäPääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.25 op)   
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava 
(yht. 20-25 op) 
Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava     
(yht. 20-25 op) 
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1 
     
Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava  (yht. 15 op)
Grundstudier

LaajuusOmfattning: 65 op
VastuuprofessoritAnsvariga professorer: Harri Ehtamo, Juha Kinnunen, Filip Tuomisto
Koodi Kod: SCI3029.A (matematik och systemvetenskap)

...

Huvudämnet matematik och systemvetenskap

LaajuusOmfattning: 65 op
VastuuprofessoritAnsvariga professorer: Juha Kinnunen, Harri Ehtamo
KoodiKod: SCI3029

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3029.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)

10

I-II, III-V

2./3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse neljä tai viisi (20–25 op) seuraavista viidestä kurssista (listatut suoritusajat ovat mallilukujärjestyksen mukaiset, mutta kurssit voi suorittaa myös aiemmin esitietovaatimusten täyttyessä):

MS-C1081 Abstract algebra III 2. kevät 
MS-C1350 Partial differential equations  I-II 2. syksy 
MS-C1540  Euklidiset avaruudet III 2. kevät 
MS-C2105   Introduction to optimization  IV 2. kevät 
MS-C2111  Stochastic processes II 2. syksy 
Valitse lisäksi kaksi tai kolme (10-15 op) seuraavista kursseista siten, että pääaineen laajuus on kokonaisuudessaan 65 opintopistettä (listatut suoritusvuodet ovat mahdollisia esitietojen niin salliessa). Mikäli opiskelija haluaa suuntautua systeemitieteisiin, hänelle suositellaan kursseja MS-C2128 Prediction and time series analysis ja MS-C2132 Systeemianalyysilaboratorio I.     

MS-A040X

Diskreetin matematiikan perusteet / Grundkurs i diskret matematik /
Foundations of discrete mathematics 

5

I, II, IV

1./2. vuosi

MS-C1001 Shapes in action 1./2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2018)

MS-C1300

Kompleksianalyysi

5

II

2./3. syksy

MS-C134X

Linear algebra / Lineaarialgebra

5

I, V

1./2./3. vuosi

MS-C142X

Fourier-analyysi / Fourier analysis

5

I, IV

1./2./3. vuosi

MS-C1530

Curves and surfaces

5

I

2./3. syksy (joka toinen vuosi, luennoidaan syksyllä 2019)

MS-C1620 

Statistical Inference 

III-IV 

 2./3. kevät

MS-C1650

Numeerinen analyysi

5

V

1./2./3. kevät

MS-C2128

Prediction and time series analysis 

5

II

2./3. syksy

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-IV

2./3. kevät

...