Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

Suomeksi

Rekommenderad ordningsföljd för studierna

År 1, höst

År 1, vår

År 2, höstÅr 2, vårÅr 3, höstÅr 3, vår
Johdatus opiskeluun (2 op)Differentiaali- ja integraalilaskenta 2Aalto-kurssi (3 op)Programming 2

SCI-projektikurssi
(5 op)

TAI

SCI-projektikurssi
(5 op) 

TAI   

Toinen kotimainen kieli (2 op)ElectromagnetismVieras kieli (3 op) jos ei suoritettu integroituna 1. keväänäPääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava (yht.25 op)   
Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) Kandidaatintyö ja seminaari (10 op) 
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1Differentiaali- ja integraalilaskenta 3Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi

 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava 
(yht. 20-25 op) 
Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava     
(yht. 20-25 op) 
Yliopistofysiikan perusteetStructure of Matter  Tuotantotalous 1 
     
Ohjelmointi 1Structure of Matter -kurssiin integroitu vieras kieli (englanti) (3 op) 

Pääaineen vaihtoehtoinen / sivuaine /
vapaasti valittava  (yht. 15 op)
...