Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hide left navi
Colourblue
NameJohn Doe

Insinööritieteiden korkeakoulun sisäinen haku syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin on päättymässä

Haku Insinööritieteiden korkeakoulun syksyllä 2019 alkaviin maisteriopintoihin järjestetään 2.1. 31.1.2019. Hakuun osallistuvat ne insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijat, jotka aikovat aloittaa maisteriopinnot syksyllä 2019. Maisteriohjelmassa voivat jatkaa ainoastaan kandidaatiksi valmistuneet opiskelijat.

Insinööritieteiden korkeakoulun hakuohjeet löytyvät osoitteesta: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=12362975.

Opiskelija voi myös hakea suorittamaan maisteriopintoja Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoamassa maisteriohjelmassa ns. Aalto-yliopiston ulkoisessa maisterihaussa. Ulkoisen maisterivaiheen haun hakuaika päättyi 11.1.2019. Myös ENG-koulun kansainvälisiin yhteisohjelmiin hakeudutaan joko Aalto-yliopiston yhteisessä maisteriohjelmahaussa tai partneriyliopiston kautta. Maisteriohjelmatarjontaan ja hakumenettelyihin voi tutustua aalto.fi-sivuilla: https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/hae-maisterikoulutuksiin.

Lisätietoa maisterivaiheessa jatkamisesta löytyy osoitteesta:

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Siirtyminen+maisteriohjelmaan.


Internal Master’s application round for the Students of Bachelor's Programme in Engineering is ending (Master’s programme studies starting autumn 2019)

Internal application round for the master’s programmes within School of Engineering will be arranged during 2.1.-31.1.2019. The application round is intended for the students of the Bachelor’s Programme in Engineering who are going to start their master’s studies in autumn 2019. Only students graduated as bachelor’s can continue in master’s programme.

...