Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sisu on uusi opintotietojärjestelmä, joka otetaan Aallossa käyttöön vaiheittain lähivuosien aikana. Sisu korvaa tulevaisuudessa Weboodin Weboodin. Keväällä 2019 järjestelmästä on käytössä henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) teko. Tarkistathan koulutusohjelmasi Oppimispalveluilta, kuinka laajasti ohjelmassasi käytetään Sisua HOPS:ien teossa.