Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Valinnaiset opinnot voi suorittaa täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia, jolloin 6 op voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot voi suorittaa myös jossakin kolmannessa vieraassa kielessä, puheviestinnässä tai kulttuurienvälisessä viestinnässä.

Tekniikan kandidaatin tutkinto

...