Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä järjestetään jälleen! Päivää vietetään torstaina 25.4. Tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä kutsua kaikki mukaan toimimaan mielen hyvinvoinnin puolesta.

Students’ Mental Health Day will be held again! The day will be Thursday 25 April. The goal is to provoke conversations about students’ mental health and to invite everyone to support the cause of mental wellbeing. 

...