Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Saamansa palautteen perusteella opiskelija voi tunnistaa vahvuuksiaan ja sellaisia geneeristen taitojen osa-alueita, joita voi opintojen aikana edelleen kehittää ja kartuttaa.

Tutukimuksen Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat, miten ne kehittyvät korkeakouluopintojen aikana ja millaisia koulutusalakohtaisia eroja ja yhtäläisyyksiä opiskelijoiden geneerisissä taidoissa voidaan tunnistaa. Testiin kutsuttavien opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen testiin mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen oman yliopistomme opetuksen suunnittelutyössä ja opetuksen kehittämisessä sekä kansallisesti korkeakoulutuksen kehittämisessä.

...