Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Laajuus: 65 op
Vastuuopettajat: Jani-Petri Martikainen, Harri EhtamoAhti Salo, Juha Kinnunen
Koodi: SCI3028.A (teknillinen fysiikka)

...

Laajuus: 65 op

Vastuuprofessori: Filip TuomistoJani-Petri Martikainen

Koodi: SCI3028

Koodi

Kurssin nimi

Op

Periodi

Suoritusvuosi

SCI-C0200

Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio

10

III-V

1. kevät

PHYS-A0120

Termodynamiikka (TFM)

5

II

1. syksy

MS-C1350

Partial differential equations

5

I-II

2. syksy

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

2. syksy

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

2. kevät

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

2. kevät

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka *

5

I

3. syksy

PHYS-C0310

Teknillisen fysiikan laboratoriotyöt

5

II-V

2. vuosi

SCI-C1001

SCI-projektikurssi

5

I-II, III-V

3. vuosi

SCI3028.kand

Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)

10

I-II, III-V

3. vuosi

SCI.kyps

Kypsyysnäyte

0


3. vuosi

Valitse yksi (5 op) seuraavista kursseista:
PHYS-C0360Säteilyfysiikka ja -turvallisuus5I-II3. vuosi
PHYS-C6360Johdatus ydinenergiatekniikkaan5III-IV2./3. vuosi
PHYS-C6370Fundamentals of New Energy Sources5I-II3. vuosi
PHYS-C1380Multi-disciplinary energy perspectives5III-IV2./3. vuosi
PHYS-E0419Dynamics of particles, fluids and solids5I-II3. vuosi

...