Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dekanus utdelar uppmuntringsstipendier på 500 euro på basis av studieframgång till studerande vid Högskolan för elektroteknik. Ansökningstiden för stipendiet har börjat, och studerande som i början av augusti såg ut att uppfylla kriterierna för att ansöka har fått ett e-postmeddelande som innehåller en personlig länk till ansökningsblanketten. Studerande för vilka det i början av augusti saknas studieprestationer i studieregistret, t.ex. studier som ska tillgodoräknas, kan begära en personlig länk från studerandeservicen: studies-elec@aalto.fi.

...