Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleArkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri

Suositus on että opiskelijat suorittavat kandiopinnot valmiiksi ja hakevat kanditutkintotodistusta ennen kuin siirtyvät maisteriopintoihin. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kandiopiskelijan ei tarvitse hakea maisteriopintoihin erillisellä lomakkeella. Viimeisten kandikurssien rinnalla opiskelijat voivat alkaa työstämään maisteriopintoja studioita lukuun ottamatta.

Kandiopiskelijan osallistumista maisteriopintoihin koskevat seuraavat rajoitteet:

  • Kanditutkinnon pitää olla viimeistään suoritettuna ennen opiskelijavaihdon alkamista
  • Maisteritason kurssien esitietovaatimuksissa (Oodin kurssikuvaus / MyCoursesin kurssiesite) voi olla määriteltynä, mitkä kurssisuoritukset ovat edellytyksenä kurssille osallistumiselle. (Arkkitehtuurin maisteriopintojen studioiden kurssikuvauksiin on merkitty esitietovaatimus, että kandiopintojen tulee olla valmiina ja kanditutkintohakemuksen lähettynä ennen kuin studioihin voi osallistua.)
  • Opiskelijan tulee pyrkiä opiskelemaan ensisijaisesti HOPSin mukaisia kursseja. Maisteriopintojen HOPS tehdään kun kanditutkinto on valmis.

...