Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opetus- ja kulttuuriministeriön KAPPAS!-hankkeessa arvioinnin kohteena ovat alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden geneeriset taidot. Geneeriset taidot ovat yleistaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässäalasta riippumatta. Näitä taitoja voi oppia ja vahvistaa korkeakouluopintojen aikana. Testiin osallistuvilla opiskeiijoilla opiskelijoilla onkin nyt ainutlaatuinen mahdollisuus saada henkilökohtaista palautetta valmiuksistaan seuraavilla geneeristen taitojen osa-alueilla:

...