Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oppimisen ja opetuksen ohjausryhmän (LeSG) kesällä asettamassa työryhmässä (Flow of studies Task force I) selvitetään opetuksesta vastaavan vararehtorin vararehtori Petri Suomala Suomalan johdolla esteiden poistamista opintojen sujuvuudelta.

...