Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

More information: acris@aalto.fi  

  • Published: 28.1.2020


...


Aalto-yliopiston avoimen julkaisemisen OA-rahasto (Open Access Fund) on lakkautettu. Avoimen julkaisemisen edistämiseksi on kuitenkin myös muita vaihtoehtoja.

Aalto-yliopiston OA-rahasto aloitettiin muutama vuosi sitten pilottihankkeena edistämään tutkimusartikkeleiden avointa julkaisemista laadukkaissa tieteellisissä lehdissä. OA-rahaston vuosittainen 120 000 euron määräraha on ollut osa sisäistä strategiarahoitusta (JSI, joint strategic initiatives) nykyisellä tänä vuonna päättyvällä strategiakaudella. Uusi strategia tulee voimaan vuoden 2021 alussa, ja jotta uusien hankkeiden riittävä rahoitus varmistetaan, monet nykyisistä strategisista hankkeista lopetetaan.

Kansainvälisten tiedelehtikustantajien kanssa käydään tällä hetkellä neuvotteluja mahdollisuudesta julkaista lehtiartikkelit avoimina osana tilaussopimusta. Neuvottelut ovat edistyneet ja joittenkin kustantajien kanssa on jo tehty uudet sopimukset. Springer ja SCOAP3-konsortio (http://scoap3.org/) sallivat avoimen julkaisemisen lehtien tilaajaorganisaatioiden tutkijoille. ACS, Emerald ja IGI Global sallivat avoimen julkaisemisen tietyn kiintiön puitteissa. Wileyn sekä Taylor & Francisin kanssa päästään todennäköisesti sopimukseen avoimesta julkaisemisesta tämän vuoden alkupuolella. Neuvottelut RSC – Royal Society of Chemistryn sekä Sagen kanssa jatkuvat.

Sivulta http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen/alennukset löydät avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksujen alennukset, joihin Aalto-yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja.

Aalto-yliopiston tutkijoille on myös tarjolla uusi Manuscript-palvelu. Palvelun avulla varmistetaan, että kun kustantajien ehdot sallivat, tieteelliset lehtiartikkelit julkaistaan ilmaiseksi avoimina Aalto-yliopiston ACRIS-julkaisuarkistossa. Manuscript-palvelusta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa sivulta  http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen.

Lisätietoja: acris@aalto.fi

Hide left navi
Colourblue
NameJohn Doe

...