Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskelijoita pyydetään rekisteröimään HSL-matkakortti kulkuavaimeksi

Opiskelija, rekisteröithänHSLrekisteröithän HSL-matkakortin kulkukortiksi, jotta pääset liikkumaan kampuksen tiloissa ja samalla myös puhelinnumerosi saadaan päivitettyä kriisinhallintajärjestelmään.

...