Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Hide left navi
Colourblue
NameJohn Doe

Table of Contents

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki helpottuu - Opiskelijoille pilotoidaan uusi ohjausta tukeva toiminnallisuus 

Aalto-yliopiston uuteen palvelualustaan rakennetaan opiskelijan työpöytä, jonka kautta opiskelijat pääsevät kaikkiin Aallon digitaalisiin palveluihin yhden käyttöliittymän kautta.

...

Lisätietoa uudesta palvelualustasta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

Vägledning och stöd för de studerande underlättas - En ny funktion som stöder vägledning pilottestas 

Aalto-universitetets nya tjänsteplattform får en arbetsyta för de studerande, där alla Aaltos digitala tjänster kan nås från ett användargränssnitt.

...

Mer information om den nya tjänsteplattformen (på finska): https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

Student guidance and support – New appointment scheduling and study support tool piloting in autumn 2020

Aalto University has procured a new digital dashboard for student use, offering a single interface for Aalto digital services without the need for multiple passwords in different systems.

...