Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Hide left navi
Colourblue
NameJohn Doe

Table of Contents

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki helpottuu - Opiskelijoille pilotoidaan uusi ohjausta tukeva toiminnallisuus 

...

Lisätietoa uudesta palvelualustasta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

Vägledning och stöd för de studerande underlättas - En ny funktion som stöder vägledning pilottestas 

Aalto-universitetets nya tjänsteplattform får en arbetsyta för de studerande, där alla Aaltos digitala tjänster kan nås från ett användargränssnitt.

Den första funktionen som tas i bruk är ett system för tidsbokning, som stöder de studerande och gör det smidigt att arrangera vägledning. Funktionen pilottestas under hösten 2020.

Under pilotfasen kan den studerande använda funktionen för att

 • granska sitt eget stödteam, som består av de personer som hen kan vända sig till i frågor om studier och välbefinnande
 • boka, ändra och annullera träffar med medlemmar av stödteamet
 • ta emot förhandsuppgifter för träffen av vägledaren och lämna in dem tillbaka till vägledaren
 • granska kommande och tidigare träffar.

Mer information om den nya tjänsteplattformen (på finska): https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja

...

 • Find your own team of experts to advise you on your particular questions
 • Book, view and cancel appointments with your team members
 • Receive any pre-tasks from your advisors to do before a meeting
 • View upcoming, cancelled and past appointments

...

For more information on the Aalto service platform, please visit aalto.fi: https://www.aalto.fi/en/services/leap-for-learning-enabling-success

...

...

 

...

Aalto-universitetets nya tjänsteplattform får en arbetsyta för de studerande, där alla Aaltos digitala tjänster kan nås från ett användargränssnitt.

Den första funktionen som tas i bruk är ett system för tidsbokning, som stöder de studerande och gör det smidigt att arrangera vägledning. Funktionen pilottestas under hösten 2020.

Under pilotfasen kan den studerande använda funktionen för att

 • granska sitt eget stödteam, som består av de personer som hen kan vända sig till i frågor om studier och välbefinnande
 • boka, ändra och annullera träffar med medlemmar av stödteamet
 • ta emot förhandsuppgifter för träffen av vägledaren och lämna in dem tillbaka till vägledaren
 • granska kommande och tidigare träffar.

...