Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • UWAS-kurssiapulainen koordinoi UWAS- kurssien erityistarpeitakurssien erityistarpeita 
 • toimii yhteistyössä UWAS-työryhmän ja opettajien kanssa 
 • varaa opetuksessa tarvittavat välineet (takeout.aalto.fi) 
 • avustaa kurssin vastuuopettajaa opetuksessa tarvittavien välineiden pystytyksessä ja käytössä 
 • avustaa näyttelyiden pystytyksessä tai varaa pystytyksessä tarvittavat erityisresurssit 
 • koordinoi kurssien materiaalitilaukset yhteistyössä ARTS infran työpajamestareiden kanssa 
 • tilaa kursseilla tarvittavat erityiset materiaalit ja tarvikkeet 
 • avustaa kurssien dokumentoinnissa 
 • avustaa UWASin markkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä kampuksella että sosiaalisessa mediassa 

...