Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt Include
aaltopankki:taulukkotyylit
aaltopankki:taulukkotyylit
nopaneltrue

Opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot

Opettajankoulutusyksikköjen välisten sopimusten mukaisesti voivat seuraavissa koulutuksissa olevat opiskelijat hakea opiskelijavaihtoon perustuen sivuaineopinto-oikeutta(60 op) Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan:

• käsityönopettajan koulutus sekä luokanopettajan koulutus / Helsingin yliopisto, Helsinki

• luokanopettajan koulutus / Tampereen yliopisto, Tampere

teknisen työn aineenopettajan koulutuskäsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma / Turun yliopisto, Rauma

• luokanopettajan koulutus / Turun yliopisto, Turku ja Rauma

  

Hakeminen sivuaineopintoihin

Hakemukseen sisältyy

- hakulomake (Aalto ARTSin esitäytetty hakulomake) - hakemus ylimääräiseksi opiskelijaksi/opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa

...

- työnäyteportfolio, jossa esittelet taiteellista ja taidepedagogista toimintaasi max. 2-3 esimerkin kautta haluamallasi tavalla. Portfolioon tulee sisällyttää tiivis CV hakijan taiteellisen ja taidepedagogisen historian pohjalta. Työnäyteportfolio toteutetaan printattuna sähköisenä pdf-tiedostona A4-koossa ja sen tulee olla laajuudeltaan enintään 4 sivua.


Hakuaika lukuvuodelle 2020-2021 päättyy 2017.4.20182020

Hakemukset toimitetaan viimeistään 2017.4.2018 2020 oman koulutusyksikön yhdyshenkilölle, amanuenssille tai opintokoordinaattorille/opintosihteerille.

Valintakokeeseen osallistujat valitaan hakemusten perusteellaHakemuksen perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Kutsu valintakokeeseen haastatteluun lähetetään viimeistään 48.5.2018.Valintakoe pidetään ti 2020. kutsun yhteydessä annetaan myös kuvallinen ennakkotehtävä, joka tulee toteuttaa haastatteluun mennessä. Kuvallisen ennakkotehtävän toteutus tulee ottaa mukaan haastatteluun. Haastattelun yhteydessä tarkastelemme kunkin hakijan kanssa hänen lähettämäänsä portfoliota sekä kuvallista ennakkotehtävää.

Haastattelu 22.5.2018 2020 Aalto yliopiston Taiteen laitoksella-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, Otaniemen kampuksella.

 

Sivuaineopintojen taustaa ja opettajakelpoisuus

Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuus (A986/98) muodostuu ylemmästä korkea-koulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista (vähintään 60 op tai 95 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (väh. 60 op). Tämän perusteella asianomaiset yksiköt ovat sopineet opiskelijavaihdosta, joka mahdollistaa opetettavan aineen opintojen suorittamisen (60 op) toisessa opettajankoulutusohjelmassa. Maisterin tutkintoon sisältyvinä sivuaineopinnot antavat suoraan kelpoisuuden luokanopettajan/ kuvataiteen aineenopettajan / käsityön aineenopettajan tehtäviin peruskoulussa.

 


Opiskelijavalinta ja opiskelupaikat

 

Sivuaineopintojen aloittamiseen vaaditaan vähintään 90 op laajuiset opinnot omassa koulutusohjelmassa. 

Sivuaineopintoihin otettavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutusyksiköiden kesken. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti. Opiskelijamäärät päätetään yksiköiden kesken opiskelijahaun ja valintakokeiden jälkeen. Opiskelija valinnan Opiskelijavalinnan perusteista ja suorittamisesta päättää opinnoista vastaava taho.

...

Sivuaineopintojen sisällöstä, laajuudesta, mahdollisista korvaavuuksista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä päättää opinnoista vastaava taho. Sivu-aineopinnot Sivuaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.

...

Lisätietoja

Antavat Aalto-yliopiston taiteiden Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen Taiteen laitokselta

opintokoordinaattori Viivi Poutiainen, viivi.poutiainen@aalto.fi, sekä yliopistonlehtori Taneli Tuovinen, onni.tuovinen@aalto Tomi Slotte Dufva tomi.slottedufva@aalto.fi