Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Professori Iiro Küttner Professori Raija Talvio

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen maisteriopiskelija opiskelee harjoittamaan korkeatasoista ja merkittävää taiteellista työtä, ja oppii soveltamaan sitä tuotannollisessa prosessi- ja ryhmätyöskentelyssä.  Maisteriopiskelija perehtyy alan keskeisiin teoreettisiin kysymyksiin ja hankkii valmiudet tutkimustoiminnan harjoittamiseen.

...