Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Laajuus: 120 op.

Pääainevastaava: Lehtori Anna HeiskanenProfessori Miia Haavisto

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon maisteritason pääaineen tavoite on syventää opiskelijan valmiuksia kohti itsenäistä audiovisuaalista yrittäjyyttä, elokuvatuotannon alaa koskevaa tutkimus- tai kehitysprojektia tai taiteellisen johtamisen ymmärryksen syvennystä.

...