Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Yritysjuridiikka, aineopintotasoinen.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

...