Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

 

...

Design Club Scholarship 2018 - Jury decision published 8.6.2018


Design Club received a total of 32 requests during the grant cycle. By decision of the Jury two grants of 5 000€ each are awarded on the basis of applications. This time the selected works explore new business opportunities in art and design using the digital automation as an enabler and tool. Mentoring and support by the Design Club is also part of the award.

The grant recipients/Awarded grants:

...

Hakemuksen täytyy olla liitteineen jätettynä 07.05.2018 klo 15.00 mennessä. Apurahapäätöksestä tiedotetaan tällä sivustolla 31.05.2018.

Kuka voi hakea?

Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

...