Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

På svenska | In English

Osana kandidaatin tai maisterin tutkintoa opiskelijan tulee osoittaa kielitaito kotimaisissa kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielessä. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnossa taito tulee osoittaa vähintään kahdessa vieraassa kielessä. Voit myös opiskella opetustarjonnasta mitä tahansa opetusainetta osana tutkinnon vapaavalintaisia opintojasi.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

KTK-tutkintoon kuuluvat pakolliset kieli- ja viestintäopinnot:

Fancy Bullets
typesquare

...

 • : valinnaiset opinnot voi suorittaa täydentäen aikaisempia ruotsin, englannin tai muun vieraskielisen viestinnän suorituksia, jolloin 6 op voi jakaa kahden eri kielen opintoihin. Vaihtoehtoisesti valinnaiset opinnot voi suorittaa

...

 • jossakin kolmannessa vieraassa kielessä.


Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot:

Fancy Bullets
typesquare

...

...

 • yhteyteen 
  • Mikäli koulusivistyskieltä ei ole suoritettu ennen arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin opintoja, opiskelijan tulee suorittaa suullisen ja kirjallisen taito LCA-7000 Kirjoita ja puhu asiantuntevasti -kurssilla

...

 • Toinen kotimainen kieli 2 op
  • Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat suorittavat toisen kotimaisen kielen opintoja 3 op

...

Taiteen kandidaatin tutkinto

Taiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat pakollisten kieli- ja viestintäopinnot:

Fancy Bullets
typesquare