Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Erilliseen maisteriohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta voidaan maisteriopintojen lisäksi edellyttää hänen aiempaa tutkintoaan täydentäviä opintoja enintään 60 opintopisteen laajuisesti. Täydentävät opinnot koostuvat opettajan pedagogisista opinnoista (25 op), kuvataiteen perusopinnoista (35 op) ja/tai kieliopinnoista (12 op). Opintojen alkaessa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään mahdolliset täydentävät opinnot ja aiemmista opinnoista taiteen maisterin tutkintoon hyväksi luettavat opinnot.

Opettajan pedagogiset opinnot 25 opKuvataiteen perusopinnot 30 opKieliopinnot 12 op


Pääaineen opinnot

Yhteiset syventävät opinnot 10 op
Opinnäyte 30 op
Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot 20 op

Opettajan pedagogiset opinnot 35 op

Mahdolliset täydentävät opinnot max 60 op

Kuvataiteen perusopinnot 35 op
Opettajan pedagogiset opinnot 25 op
Kieliopinnot 12 op

...