Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Maisteriohjelman johtaja: Yliopistonlehtori Tiina Pusa

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

Tällä sivulla kuvataan 1) Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman rakenne ja sisältö ja 2) Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman rakenne ja sisältö

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman tutkintorakenne

Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot

85 op

Yhteiset opinnot 40 op

 • Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op
 • Opinnäyteseminaari 5 op
 • Opinnäyte 30 op

Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot 45 op

 • Taiteellinen toiminta ja tutkiminen
 • Taide, arki ja yhteiskunta
 • Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus
 • Taide, tiede ja teknologia


Opettajan pedagogiset opinnot35 op

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelman opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot

85

Yhteiset syventävät opinnot

Kuvataidekasvatuksen yhteiset pakolliset opinnot

40

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124 

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes

Opinnäyte

30

ARTSa.matrKypsyysnäyte0

Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot

Opiskelija valitsee syventymisalueilta opintoja yhteensä 45 op, jokaiselta neljältä alueelta vähintään 5 op. Syventymisalueen opintoihin voidaan hyväksyä myös erikseen sovittavia opintojaksoja muista maisteriohjelmista (hyväksyttävä HOPSiin).

45

Taiteellinen toiminta ja tutkiminen

TAI-E11XX

Kuva-tila-aika

5-10
TAI-E1158Taiteidenvälinen pedagogiikka

5-10

TAI-E11XXImage-based thinking

5

TAI-E1142Liikkuvan kuvan käytännöt5
TAI-E1114Elävän kuvan historia5
TAI-E1110Maalauksen syventävät opinnot5-10
TAI-E1150Vaihtoehtoinen projekti (Taiteellinen toiminta ja tutkiminen)1-5
TAI-E1153Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taiteellinen toiminta ja tutkiminen1-5
TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, arki ja yhteiskunta
TAI-E1143Valta ja performatiivisuus

5

TAI-E1144Solidaarisuus ja vieraanvaraisuus

5

TAI-E11XXRadikaali nykytaide5
TAI-E1138Toimijana taidealalla5
TAI-E1151Vaihtoehtoinen projekti (Taide, arki ja yhteiskunta)1-5
TAI-E1154Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, arki ja yhteiskunta)

1-5

TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus
TAI-E1141

Art, Environment, Education

5

TAI-E1159

Activism, Civil Engagement and Art

5

TAI-E1152

Vaihtoehtoinen projekti (Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus)

1-5

TAI-E1156

Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus)

1-5
TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, tiede ja teknologia

TAI-E1148

Taide ja tiede

5

TAI-E1149

Digitalisaatio ja oppiminen II

5

TAI-E1139

Pelit, pelaaminen ja pelisuunnittelu

5

TAI-E11XX

Digitalisaatio ja oppiminen III

5

TAI-E1157Vaihtoehtoinen projekti (Taide, tiede ja teknologia)1-5

TAI-E1155

Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, tiede ja teknologia)

1-5

TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10

Opettajan pedagogiset opinnot

35


Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma

Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman tutkintorakenne

Kuvataidekasvatuksen yhteiset aineopinnot15 op
Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot70 op

Yhteiset opinnot  50 op

 • Pääaineen vaihtoehtoiset syventävät opinnot 20 op
 • Taidekasvatusseminaari 10 op
 • Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus 5 op
 • Opinnäyteseminaari 5 op
 • Opinnäyte 30 op


Opettajan pedagogiset opinnot

35 op

Mahdolliset täydentävät opinnot

enintään 60 op
Täydentävät opinnot määrätään seuraavista opintokokonaisuuksista: Opettajan pedagogiset opinnot 25 op,  Kuvataiteen perusopinnot 35 op ja Kieliopinnot 12 op.

Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman opinnot

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen perusteet

15

TAI-C1101

Nykytaidekasvatus

5

TAI-C1102 

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

5

TAI-C1154

Suomen taiteen ja taidekasvatuksen historiat ja utopiat

5

Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot

70

Yhteiset syventävät opinnot

Kuvataidekasvatuksen yhteiset pakolliset opinnot

50

TAI-E1126

Taidekasvatusseminaari

10

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes 

Opinnäyte

30

ARTSa.matrKypsyysnäyte0

Vaihtoehtoiset syventävät opinnot

Pakollisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee yhteensä 20 op:n verran kursseja kuvataidekasvatuksen syventymisalueiden opinnoista.

20

Opettajan pedagogiset opinnot

35

Kuvataidekasvatuksen erillisen maisteriohjelman mahdolliset täydentävät opinnot

Tutkinnon lisäksi voidaan opiskelijalta edellyttää täydentäviä opintoja, mikäli niitä ei ole suoritettu aiempien opintojen yhteydessä. Täydentävät opinnot määrätään seuraavista opintokokonaisuuksista:

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-E1008

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-C10XX

Johdatus taiteidenväliseen pedagogiikkaan

3

TAI-C1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Kuvataiteen perusopinnot

35

Opiskelija täydentää aiempaa tutkintoaan kuvataiteen aineenhallintaa tukevilla opinnoilla.

Opinnot antavat kuvataiteen aineenopettajalta vaadittavat perustiedot ja -taidot kuva-, media- ja ympäristökulttuurin alueilta.

Kieliopinnot

12