Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Kuvataidekasvatuksen syventävät opinnot

85

Yhteiset syventävät opinnot

Kuvataidekasvatuksen yhteiset pakolliset opinnot

40

TAI-E1100

Taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus

5

TAI-E1124 

Opinnäyteseminaari

5

TAI.thes

Opinnäyte

30

ARTSa.matrKypsyysnäyte0

Vaihtoehtoiset syventymisalueiden opinnot

Opiskelija valitsee syventymisalueilta opintoja yhteensä 45 op, jokaiselta neljältä alueelta vähintään 5 op. Syventymisalueen opintoihin voidaan hyväksyä myös erikseen sovittavia opintojaksoja muista maisteriohjelmista (hyväksyttävä HOPSiin).

45

Taiteellinen toiminta ja tutkiminen

TAI-E1161

Kuva-tila-aika

5-10
TAI-E1158Taiteidenvälinen pedagogiikka

5-10

TAI-E1160Image-based thinking

5

TAI-E1142Liikkuvan kuvan käytännöt5
TAI-E1114Elävän kuvan historia5
TAI-E1110Maalauksen syventävät opinnot5-10
TAI-E1150Vaihtoehtoinen projekti (Taiteellinen toiminta ja tutkiminen)1-5
TAI-E1153Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taiteellinen toiminta ja tutkiminen1-5
TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, arki ja yhteiskunta
TAI-E1143Valta ja performatiivisuus

5

TAI-E1144Solidaarisuus ja vieraanvaraisuus

5

TAI-E1162Radikaali nykytaide5
TAI-E1138Toimijana taidealalla5
TAI-E1151Vaihtoehtoinen projekti (Taide, arki ja yhteiskunta)1-5
TAI-E1154Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, arki ja yhteiskunta)

1-5

TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus
TAI-E1141

Art, Environment, Education

5

TAI-E1159

Activism, Civil Engagement and Art

5

TAI-E1152

Vaihtoehtoinen projekti (Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus)

1-5

TAI-E1156

Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, ympäristö ja kestävä tulevaisuus)

1-5
TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10
Taide, tiede ja teknologia

TAI-E1148

Taide ja tiedeArt and Science

5

TAI-E1149

Digitalisaatio ja oppiminen II

5

TAI-E1139

Pelit, pelaaminen ja pelisuunnittelu

5

TAI-E1021

Digitalisaatio ja oppiminen III

5

TAI-E1157Vaihtoehtoinen projekti (Taide, tiede ja teknologia)1-5

TAI-E1155

Vaihtoehtoinen kirjallisuus (Taide, tiede ja teknologia)

1-5

TAI-E1127Kuvataidekasvatuksen vaihtuvasisältöiset kurssit2-10

Opettajan pedagogiset opinnot

35

...

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Opettajan pedagogiset opinnot

25

TAI-E1008

Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet

4

TAI-C1008

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa

4

TAI-C1010

Kuvataideopetuksen didaktiikka I

3

TAI-C1013

Orientoiva harjoittelu

3

TAI-E1022

Johdatus taiteidenväliseen pedagogiikkaan

3

TAI-C1011

Kuvataiteen opetusharjoittelu

5

TAI-C1012

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

3

Kuvataiteen perusopinnot

35

Opiskelija täydentää aiempaa tutkintoaan kuvataiteen aineenhallintaa tukevilla opinnoilla.

Opinnot antavat kuvataiteen aineenopettajalta vaadittavat perustiedot ja -taidot kuva-, media- ja ympäristökulttuurin alueilta.

Kieliopinnot

12

...