Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue


35

TAI-E1015

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

5

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

3

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E10XX

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E10XX

Ainedidaktiikka II: Arviointi ja kehittäminen

5

TAI-E1017

Syventävä harjoittelu

5

TAI-E1007

Opettajan portfolio

2


Kuvataidekasvatuksen erillinen maisteriohjelma


35

TAI-E10XX

Taideaineiden erityispedagogiikka

4

TAI-E1001

Vuorovaikutustaidot

4

TAI-E1002 

Kuvataideopetuksen didaktiikka III

5

TAI-E1003 

Soveltava harjoittelu

5

TAI-E10XX

Kuvataideopetuksen didaktiikka IV ja aikuiskasvatusharjoittelu

5

TAI-E1012

Syventävät projektiopinnot

9

TAI-E1007

Opettajan portfolio

3

...