Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 

 

Design Club Scholarship 2018 - Jury decision published 8.6.2018


Design Club received a total of 32 requests during the grant cycle. By decision of the Jury two grants of 5 000€ each are awarded on the basis of applications. This time the selected works explore new business opportunities in art and design using the digital automation as an enabler and tool. Mentoring and support by the Design Club is also part of the award.

Awarded grants:


Vidal Dario, Department of Design, Master's Programme in Product and Spatial Design

Project: Algorithm > Form > Fabrication > Object

5000€


Hyvärinen Jaakko, Department of Design, Master's Programme in Product and Spatial Design

Project: CAML

5000€


Award Jury 2018:

Piia Lehtinen, Head of Sponsorship, Design Museum Helsinki

Hanna Kapanen, Educational Curator, Design Museum Helsinki

Pirita Posti, Manager, Corporate Relations, Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Ville Kokkonen, Professor, Design Practices, Aalto University School of Arts, Design and Architecture

Jeremiah Tesolin, Creative Director, Fiskars Scandinavian Living

Ilari Laitinen, Service Designer, Barona Technologies

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hakuaika 15.01. - 07.05.2018

(Hakuaikaa jatkettu 7.5.2018 saakka juryn päätöksellä)


Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

...

Design Club on Designmuseon hallinnoima yritysyhteisö ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun yhteistyökumppani. Se auttaa yrityksiä uudistumaan ja tarjoaa areenan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia muotoilun avulla. Apuraha on kiinteä osa sen toimintaa. Design Club seuraa apurahan saaneita projekteja ja avaa tekijöille tilaisuuden esitellä projekteja yritysyhteisölle.

Apurahan kriteerit 

Uniikkius - ennennäkemätön konsepti, ratkaisu, palvelu tai tuote

...

Skaalattavuus tai monistettavuus – liiketoiminnallinen potentiaali

Hakeminen

Apurahaa haetaan oheisella lomakepohjalla:

Design Club apuraha 15.1. - 28.2.2018hakemuspohja.

Hakemuksen liitteinä tulee olla:

...

Ilmoitathan hakemuksessasi, onko hakemuksessa esitelty projekti osa opintojasi, vai niistä erillinen.

Hakijan toivotaan hakemuksessaan huomioivan apurahan yllä ilmoitetut kriteerit.

Apurahaa on jaossa 10 000 euroa. Jaettava summa voidaan jakaa yhdelle tai useammalle projektille. Tukisäätiö pidättää itselleen oikeuden olla jakamatta koko summaa. Apurahan saajat valitsee raati, johon kuuluu kaksi edustajaa Designmuseosta, kaksi ARTS tukisäätiöstä ja yksi Design Clubin jäsenistöstä.

Allekirjoitetut hakemukset liitteineen toimitetaan 07.05.2018 klo 15:00 mennessä sähköisesti (pdf-muodossa) minna.latva-salo@aalto.fi.

...

________________________________________________________________________________________________

 

 

Apply 15.01. - 07.05.2018

(Deadline extended until 7th of May) 


Open call for Aalto ARTS MA-students and Doctoral candidates. Work groups are also eligible.

...

Design Club is a business network for companies led by the Design Museum Helsinki in cooperation with Aalto University School of Arts, Design and Architecture. Scholarship is an essential part of its activities. Design Club will actively follow the supported projects and invite the awarded students to participate to its meetings and events.

Scholarship Criteria

Unique – outstanding solutions, service or product development

...

Scalability – potential in business or society

Application documents are: 

• Application (Design Club apuraha 15.1. - 28.2.2018DC Scholarship Application Form)

• In-depth project plan (incl. timetable)

...

________________________________________________________________________________________________

Design Club Apuraha Q&A

 


Design Club Apurahan tärkeät päivät

Design Club Apurahan hakuaika on 15.1.- 07.05.2018. Hakuaikaa on jatkettu aikaisemmasta 28.2.2018 deadlinestä juryn päätöksellä 23.3.2018.

Hakemuksen täytyy olla liitteineen jätettynä 2807.205.2018 klo 15.00 mennessä. Apurahapäätöksestä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään 29.3.2018.

Kuka voi hakea?

Design Club apurahaa voivat hakea kaikki Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun MA-opiskelijat ja tohtorikoulutettavat. Apurahahakijana voi olla myös työryhmä.

Apurahan kriteerit

Apurahahakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

...

Skaalattavuus tai monistettavuus – liiketoiminnallinen potentiaali.

Apurahan Jury

Apurahahakemukset arvioi ja saajan/saajat valitsee viisihenkinen raati, joista kaksi on Aalto-yliopiston tukisäätiöstä, yksi Designmuseosta ja kaksi Design Club -jäsenyritysten edustajia.

Apurahasta tiedottaminen

Apurahapäätöksestä tiedotetaan tällä sivustolla viimeistään 2907.306.2018. Myönteisen päätöksen saaneille ilmoitetaan asiasta myös henkilökohtaisella sähköpostiviestillä.

Apurahan yleiset periaatteet

Apuraha tulee käyttää myönnettyyn tarkoitukseen hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti.  Muussa tapauksessa tukisäätiö pidättää oikeuden periä apurahan takaisin. Apurahaa ei voida käyttää palkkojen ja palkkioiden maksamiseen kolmannelle osapuolelle muuten, kuin rekisteröidyltä toiminimeltä saadun ostolaskun muodossa. Mikäli käyttöön liittyy muita säätiön asettamia rajoituksia hakemuksessa esitettyyn budjettisuunnitelmaan nähden, niistä viestitään myönteisen päätöksen saaneelle hakijalle henkilökohtaisesti. Apurahat ovat saajalleen verovapaata tuloa kun niiden yhteismäärä on korkeintaan yhtä suuri kuin valtion vuotuinen taiteilija-apuraha (20 309,40 euroa vuonna 2017).

Apurahan maksaminen

Apuraha maksetaan hakulomakkeessa annetuin tiedoin päätöksen julkaisemisen jälkeen. Apuraha maksetaan yhdessä tai kahdessa erässä raadin päätöksen mukaisesti. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan saajalle myöntöpäätöksen yhteydessä.

Apurahan raportointi

Apurahan saaja tarjoaa projektin aikana säännöllisesti, yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti sisältöä Design Clubille viestintää varten. Loppuraportointi tulee suorittaa kuukauden kuluessa projektin päättymisestä. Raporttiin tulee liittää alkuperäiset kuitit tai vastaavat tositteet toteutuneista kuluista.

...