Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

Kontaktpersoner i svenska ärenden

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Studievägledning och information

I Starting Point Otsvängen 1, rum Y199a

Pia Rydestedt 
Allmän studieinformation, studie- och yrkesvägledning samt hjälp med studieplaneringen  Anträffbar under tjänstetid eller enligt överenskommelse
tfn +358 50 5608378  e-post: fornamn.efternamn@aalto.fi  Du hittar mig också på facebook, whatsApp och telegram @piarydestedt

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Ansvarslärare universitetslektor Markku Kuuva, Studierådgivare Amanda Grannas N.N. och Planerare Jaakko Kölhi Börje Helenius (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för elektroteknik ELEC

Ansvarslärare professor Patric Östergård, Planerare Annika Salama och koordinator Piia Ylitalo (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för teknikvetenskaper SCI
Ansvarslärare professor Paul Lillrank, Studiesekreterare Nina Ramberg (förnamn.efternamn at aalto.fi) och Joonas Nurmi och Studierådgivare N.N. (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för kemiteknik CHEM
Ansvarslärare professor Mari Lundström, Studierådgivare Lauri Huitula och Planerare Heli Järvelä N.N. (förnamn.efternamn at aalto.fi)

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS
Ansvarslärare professor Rasmus Vuori, opiskelu-arts@aalto.fi

Handelshögskolan BIZ
opinnot-biz@aalto.fi

...

Expand
titleSpråkliga riktlinjer

Språkliga riktlinjer

Rektorn har godkänt Aalto-universitetets språkiga riktlinjer 17.12.2010 där de språkliga principerna är:

  • Vid Aalto-universitetet finns det tre arbetsspråk: finska, svenska och engelska
  • Alla tas med i diskussioner
  • Flerspråkighet är en resurs
  • Goda kommunikationsfärdigheter uppskattas

Riktlinjerna kan läsas på Aalto Insideaalto.fi. Högskolorna ansvarar för att göra egna verksamhetsplaner för hur principerna ska realiseras.

Examens- och undervisningsspråk

Inom det tekniska och konstnärliga utbildningsområdet är examens- och undervisningsspråket finska, svenska och engelska och inom det ekonomiska utbildningsområdet finska och engelska.
Undervisningsutbudet på kandidatnivå är huvudsakligen på de inhemska språken och på magisternivå huvudsakligen på engelska.
Oberoende av examensspråket kan det vid alla utbildningsprogram finnas kurser eller studiehelheter där undervisningen och studieprestationerna ges på engelska.

Tilläggsinformation: Riktlinjer för examens- och undervisningsspråket, beslut från Aalto-universitetets akademiska kommitté 2015 (inside.aalto.fi, kräver Aalto login)

Språkliga rättigheter i studierna

Enligt beslut från universitetets akademiska kommitté ges studieprestationerna huvudsakligen på undervisningsspråket. När undervisningsspråket inom de tekniska och konstnärliga området är finska har du dock rätt att enligt eget val använda svenska i studieprestationerna (t.ex. skriftligen och muntligen i tentamina, seminarier, övningsarbeten, rapporter, presentationer, avhandlingar m.m.).

I tentamina ges studieprestationerna på undervisningsspråket, ifall inte annat meddelas. Detta kan vara fallet med kurser som undervisas på engelska. Den studerande har rätt att vid behov få tentamensfrågorna på finska och svenska samt ge sina tentamenssvar på finska eller svenska ifall kursens undervisningsspråk är finska eller svenska. I praktiken innebär detta att när du önskar få tentamensuppgifterna på svenska ska du kontakta den ansvariga läraren minst två veckor före tentamen för att försäkra dig om denna möjlighet.

Ämbetsspråket vid universitetet är finska. Information, service och studievägledning fås också på svenska.