Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På svenska

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettu opiskelija voi aloittaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

...