Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På svenska

Excerpt Includeaaltopankki:ARTS, uutisvirtaaaltopankki:ARTS, uutisvirtanopaneltrueTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelma.

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen.

Uutiset

Excerpt Include
aaltopankki:ARTS, kandiohjelma, uutisvirta
aaltopankki:ARTS, kandiohjelma, uutisvirta
nopaneltrue

Page properties
hiddentrue
idbasic
LanguageFinnish/Swedish
LevelBachelor