Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opinnäytteiden aikataulu syksy 2020

opinnäytteen palautus

opinnäytteen tarkastustilaisuus

tutkintotodistushakemus

valmistumispäivä

21.8.202021.9.202028.9.202028.9.2020

25.9.2020

26.10.2020

23.11.2020

23.11.2020

6.11.2020

14.12.2020

31.12.2020

31.12.2020


Ohjeistusta opinnäytteen palauttamiseen ja valmistumiseen liittyen

...