Page History

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Expand
titleSuomeksi

Yleistä valmistumisesta

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksia annetaan myönnetään kerran kuukaudessa lukuun ottamatta elokuuta. Todistus tulee tilata viimeistään 3 viikkoa ennen valmistumispäivää sähköisen . Tutkintotodistusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella eAge-asiointijärjestelmän kautta. Kauppatieteiden kandidaatin todistuksen voi tilata vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissa.

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset jaetaan joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä vapaamuotoisessa kahvitilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Valmistumispäivät ja tiedot todistusten noutamisesta löydät alla olevasta taulukosta.

 

Muistathan, että sinun tulee olla ilmoittautuneena läsnäolevaksi opiskelijaksi voidaksesi tilata todistuksen ja valmistua. Poissaolevana ei siis voi valmistua.

Tarkat valmistumispäivät ja ohjeet löydät alta.

Maisteriohjelman opiskeluoikeus astuu voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun kaikki suorituksesi on rekisterissä. Tämän jälkeen voit tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Valmistumiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi. Opintoihin (esim. tutkielman palautus) voit ottaa yhteyttä ohjelmasi suunnittelijaan tai osoitteeseen programmecounsellor-biz@aalto.fi.

HUOM. Todistushakemuslomake on suljettu 1.-3.8.2020.

Expand
titleKandipalaute-kysely

Kandipalaute-kysely

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kyselyn avulla yliopistot saavat vertailukelpoista tietoa koulutuksen ja opiskelijoiden kokemasta opetuksen ja ohjauksen laadusta. Kandiksi valmistuva opiskelija saa linkin kyselyyn todistuksentilauslomakkeelta. Kyselyn tuloksia käytetään parempien toimintatapojen kehittämiseen. Vastaamalla voit siis vaikuttaa toimintatapoihimme.

Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa vuodesta 2015 lähtien 3 % (noin 50 M eur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta tämän opiskelijapalautteen perusteella. 

Lisätietoa Kandipalautteesta löytyy osoitteesta https://kandipalaute.fi/fi

Image Added

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.

**) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Dipolissa, Otaniemessä. Samassa tilaisuudessa jaetaan myös valmistuville kauppatieteen maistereille sekä tohtoreille todistukset. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Keskiviikkona 13.6.2018 pidettävään tilaisuuteen ovat valmistuvien vieraat tervetulleita.

HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Syyslukukausi 2018

Valmistumisprosessi (31.12.2019 alkaen)

Tutkintotodistusta tilattaessa kaikki opinnot tulee olla suoritettu ja rekisteröity Oodiin. Poikkeuksena kandidaatintutkielma, kypsyysnäyte, tutkielmaseminaari sekä hyväksiluvut (esim. vaihto-opinnot), joiden ei tarvitse olla rekisteröity Oodiin, mutta joiden tulee olla suoritettuna ennen valmistumispäivää.

Opiskelijan todistukselle kirjattava virallinen valmistumispäivä on viimeinen mahdollinen todistushakemuksen jättöpäivä. Se on samalla viimeinen tutkielman ja kypsyysnäytteen mahdollinen jättöpäivä.

Maisteriohjelman opiskeluoikeus astuu voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun kaikki suorituksesi on rekisterissä. Tämän jälkeen voit tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Kevät- ja syyslukukausi 2020

Expand
titleKTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat

Kevätlukukausi 2018

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset
rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen
tarkastukseen MyCoursesissa*

ma 15.1.2018 *)pe 22.12.2018ma 27.11.2017
to 15.2.2018 *)
to 25.1.2018

to 4.1.2018

to 15.3.2018 (HelpDesk)to 22.2.2018

to 1.2.2018

ma 16.4.2018 *)
ma 26.3.2018

ma 5.3.2018

ti 15.5.2018 *)
ti 24.4.2018

ti 3.4.2018

ke 13.6.2018 **)
pe 25.5.2018

pe 4.5.2018

to 5.7.2018 (HelpDesk)
to 14.6.2018

to 24.5.2018

KTK  Todistusten jakopäivä

Todistus tilattava ja suoritukset

rekisterissä viimeistään

Tutkielma jätettävä viralliseen

tarkastukseen MyCoursesissa*

Ma 17.9.2018 *)

Ma 27.8.2018

Ma 6.8.2018
Ma 15.10.2018 (HelpDesk)Ma 24.9.2018Ma 3.8.2018
To 15.11.2018 *)To 25.10.2018To 4.10.2018
Ma 17.12.2018 (HelpDesk)Ma 26.11.2018Ma 5.11.2018

Virallinen valmistumispäivä

todistuksella

Tutkielma ja kypsyysnäyte jätettävä

viralliseen tarkistukseen MyCoursesiin*

Tutkintotodistusta haettava

viimeistään

Tutkielma, kypsyysnäyte,

seminaari ja

hyväksiluvut

rekisterissä viimeistään

Tutkintotodistukset

jaetaan

Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Ti 31.12.2019Pe 24.1.2020To 20.2.2020 *)
Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Ma 27.1.2020Pe 14.2.2020Pe 6.3.2020 HelpDesk
Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Ma 24.2.2020Pe 13.3.2020Jakamisesta ilmoitetaan erikseen
Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Ma 30.3.2020Pe 17.4.2020Jakamisesta ilmoitetaan erikseen
Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Ma 27.4.2020Pe 15.5.2020

PERUTTU Ke 10.6.2020 *) /

Jakamisesta ilmoitetaan erikseen

Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Ma 25.5.2020Pe 12.6.2020Jakamisesta ilmoitetaan erikseen
Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Ma 29.6.2020Pe 17.7.2020Jakamisesta ilmoitetaan erikseen
Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 31.7.2020Pe 21.8.2020To 10.9.2020 *)
Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Ma 31.8.2020Pe 18.9.2020Pe 9.10.2020 HelpDesk
Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Ma 28.9.2020Pe 16.10.2020Pe 6.11.2020 HelpDesk
Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Ma 26.10.2020Pe 13.11.2020Pe 4.12.2020 *)
Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Ma 23.11.2020Pe 11.12.2020Päätetään myöhemmin
To 31.12.2020To 31.12.2020To 31.12.2020Ma 18.1.2021Päätetään myöhemmin

*) Varadekaani jakaa todistukset valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksellarakennuksessa Otaniemessä (Ekonominaukio 1). Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kaikille valmistuville lähetettävässä vahvistussähköpostissa. Tilaisuus on tarkoitettu vain valmistuville opiskelijoille.
HelpDesk = Tutkintotodistus haetaan valmistumispäivänä Oppimispalveluiden toimistosta (Töölön päärakennus, A-siiven todistuksen jakopäivänä Oppimispalveluiden toimistosta Y115 (Ekonominaukio, 1. kerros). Kellonaika ilmoitetaan valmistuville erikseen, norm. 10-12.

*Katso ohjeet tutkielman palauttamiseen: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Lisätietoa/mera information/ more information!

Image Removed

Huomaathan, että aikarajat ovat sitovat. Mikäli palautuksia sekä todistushakemusta ei tehdä aikarajojen puitteissa, siirtyy valmistuminen automaattisesti seuraavaan valmistumispäivään.

Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa ei ole mahdollista suorittaa samalla valmistumispäivällä.

Excerpt Include
aaltopankki:Taulukkotyylit
aaltopankki:Taulukkotyylit
nopaneltrue

Expand
titleTutkintotodistuksen tilaushakeminen

Tutkintotodistuksen

tilaus

hakeminen

Tutkintotodistus tilataan Tutkintotodistusta haetaan sähköisen eAge-asiointijärjestelmän kautta. Hakemus ohjautuu Kauppakorkeakoulun Opinto- ja opiskelijapalveluihinOppimispalveluihin. Tilaathan todistuksen vasta sitten, kun kaikki vaadittavat suoritukset (myös kypsyysnäyte ja korotetut arvosanat) ovat Oodissaovat Oodissa. Poikkeuksena kandidaatintutkielman arvosana, kypsyysnäyte, tutkielmaseminaari ja hyväksiluvut (esim. vaihto-opinnot). Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä valmistuminen-biz@aalto.fi.

 1. Tarkista WebOodista tai Sisusta, että henkilökohtainen opintosuunnitelmasi (HOPS) on hyväksytty ja ajan tasalla.
  Tutkintotodistus tehdään aina hyväksytyn Hopsin perusteella. Tarvittaessa päivitä Hops ja lähetä opintokoordinaattorillesi hyväksyttäväksi ennen todistuksen tilaamista.
   
 2. Täytä sähköinen hakemuslomake (linkki lomakkeeseen alla).Täytä sähköinen hakemuslomake. HUOM. Todistushakemuslomake on suljettu 1.-3.8.2020.
  Muista tallentaa ja lähettää hakemus eteenpäin järjestelmässä kun se on valmis! Virkailija näkee vain lähetetyt hakemukset. Opiskelijalle tiedotetaan sähköpostitse ja eAge-järjestelmän kautta, kun hakemus on käsitelty.


 3. Vastaa valtakunnalliseen Kandipalautekyselyyn.
  Kaikkien kauppatieteiden kandidaateiksi valmistuvien tulee vastata erilliseen valtakunnalliseen Kandipalaute-kyselyyn todistuksen tilausvaiheessa. Kyselyyn vastataan todistuksen hakemuslomakkeella olevan linkin kautta. Käytämme kandipalautteen tuloksia aktiivisesti opetuksen kehittämiseen. Vastaaminen on tärkeää myös siksi, että tulokset ja vastausprosentti vaikuttavat yliopiston rahoitukseen. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti kaikissa Suomen yliopistoissa. Lisätietoa Kandipalaute-kyselystä sivun alaosassa ja osoitteesta httphttps://wwwkandipalaute.unifi.fi/kandipalaute/fi. Vastaa ja vaikuta!
   

  eAge asiointijärjestelmä

Expand
titleKandipalaute-kysely

Kandipalaute-kysely

Kandipalaute on valtakunnallinen opiskelijapalautekysely, joka selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja heidän kokemuksiaan opintojen sujumisesta. Kyselyn avulla yliopistot saavat vertailukelpoista tietoa koulutuksen ja opiskelijoiden kokemasta opetuksen ja ohjauksen laadusta. Kandiksi valmistuva opiskelija saa linkin kyselyyn todistuksentilauslomakkeelta. Kyselyn tuloksia käytetään parempien toimintatapojen kehittämiseen. Vastaamalla voit siis vaikuttaa toimintatapoihimme.

Osa yliopistojen rahoituksesta on sidottu Kandipalaute-kyselyyn ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) osoittaa vuodesta 2015 lähtien 3 % (noin 50 M eur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta tämän opiskelijapalautteen perusteella. 

Lisätietoa Kandipalautteesta löytyy osoitteesta http://www.unifi.fi/kandipalaute/ 

Image Removed

Expand
titleJatkaminen maisteritason ohjelmaan

Jatkaminen maisteritason ohjelmaan

Opinto-oikeutta maisteriohjelmaan anotaan todistuksen tilaamisen yhteydessä KTK-tutkinnon tilauslomakkeella ja päätös valinnasta maisteriohjelmaan annetaan valmistumisen yhteydessä. Huomaathan, että taulukko kandidaattitutkinnon erikoistumisalueilta maisteriohjelmiin on päivitetty 255.85.20172020.

>> Siirtyminen Jatkaminen maisteriohjelmaan

Mikäli opiskelet ohjelmassa BSc. Programme in Economics, katso taulukko jatkamisesta maisteriohjelmiin sivulta Continuing to a master's programme.

Expand
titleTutkintotodistuksen noutaminen

Tutkintotodistuksen noutaminen

Lukuvuonna 2017-2018 tutkintotodistukset Tutkintotodistukset jaetaan valmistumispäivänä joko Oppimispalveluiden toimistosta tai valmistumispäivänä pidettävässä tilaisuudessa Kauppakorkeakoulun Päärakennuksella Töölön kampuksella.kahvitilaisuudessa. Jakopäivät- ja tavat voit tarkistaa KTK-todistusten jakopäivät ja aikarajat -taulukosta.

Tutkintotodistus toivotaan noudettavan heti valmistumispäivänä todistusten jakopäivänä ja ohjeistettuna aikanakellonaikana. Mikäli todistusta ei kuitenkaan noudeta silloin, se toivotaan noudettavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen. Mikäli todistusta ei haeta valmistumispäivänä sille varattuna aikana, se säilytetään Opinto- ja opiskelijapalveluissa (ei kuitenkaan Opinto- ja opiskelijapalveluiden Help Deskissa) myöhempää noutoa varten. Todistuksen hakemisesta on tällöin sovittava aina erikseen, esim. ottamalla yhteyttä Tutkintotodistuksen voi noutaa Kauppakorkeakoulun Oppimispalveluiden HelpDeskistä (huone Y115, 1.kerros) sen aukioloaikoina. Tarkista aukioloajat: Yhteystiedot > Kauppakorkeakoulun HelpDesk. Mikäli et pääse HelpDeskin aukioloaikoina noutamaan todistustasi, olethan yhteydessä osoitteeseen valmistuminen-biz@aalto.fi.


Tutkintotodistuksen voi hakea myös valmistuvan opiskelijan valtuuttama henkilö. Tutkintotodistus voidaan poikkeustapauksessa lähettää myös postitsetarvittaessa postittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Todistus lähetetään aina kirjattuna kirjeenä ja se luovutetaan postista vain valtakirjaan vastaanottajaksi merkitylle henkilölle henkilöllisyystodistusta vastaan. Huomioithan, että todistus on ainut ainoa kappale ja mikäli se katoaa postissa, siitä voi saada tilalle ainoastaan jäljenteen, ei uutta alkuperäistä todistusta. Tutkintotodistus postitetaan vain pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

>> Valtakirja tutkintotodistuksen noutamista tai postittamista varten (Lomakkeella annat Aalto-yliopistolle oikeuden lähettää tutkintotodistuksen postitse tai valtuutat toisen henkilön noutamaan sen.)

Expand
titleTutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Tutkintotodistus ja opintosuoritusten arvostelu

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot, 180op. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement. Kandidaatin tutkinnon suorittaneelle opiskelijalle myönnetään suomenkielinen tutkintotodistus sekä englanninkielinen tutkintotodistuksen käännös.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet (TS2013):

Koulutusohjelma ja tutkielma60
Sivuopintokokonaisuus24-30
(Mahdollinen toinen sivuopintokokonaisuus)(24)
Kieliopinnot kielittäin18

Vapaasti valittavat opinnot 

18-30
Liiketoimintaosaamisen perusteet60 (*
Yhteensä:180

(* Liiketoimintaosaamisen perusteisiin sisältyviä kursseja käytetään erikoistumisalueen aineopinnoissa ja sivuopinnoissa, jolloin Liiketoimintaosaamisen perusteista koottavan kokonaisuuden laajuus on todistuksessa 42-54 opintopistettä.

Mikäli opiskelija suorittaa vapaavalintaisina kursseina lisäopintoja erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kursseja, ne voi halutessaan sijoittaa erikoistumisalueen, sivuopintojen tai kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuuden alle. Opiskelija voi saada pakollisen sivuopintokokonaisuuden lisäksi tutkintoonsa toisen sivuopintokokonaisuuden, jos hän käyttää vapaasti valittavat opintonsa sen suorittamiseen.Myös BSc. Programme in Economics-ohjelmasta valmistuville kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistus tehdään opiskelijan vahvistetusta opintosuunnitelmasta (HOPS). Todistus sisältää ainoastaan tutkintoon sisältyvät opinnot, 180op. Tutkintotodistukseen kuuluu itse todistus, tutkintotodistuksen liite (opintosuoritusote tutkintoon kuuluvista opinnoista) sekä Diploma Supplement. Kandidaatin tutkinnon BSc. Programme in Economics-ohjelmasta suorittaneelle opiskelijalle myönnetään englanninkielinen sekä suomenkielinen tutkintotodistus.


BSc. Programme in Economics-ohjelmasta valmistuvien kauppatieteiden kandidaatin tutkintotodistuksen liitteessä näkyvät seuraavat kokonaisuudet:


Major studies ja tutkielma60
Sivuopintokokonaisuus24-30
Business studies
18
Kieliopinnot kielittäin12

Vapaasti valittavat opinnot 

9-15
Basic studies
51
Yhteensä:180


Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet on arvosteltu arvosanoilla 1-5 (korkein) tai asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielmat arvostellaan asteikolla 1-5. Toisen kotimaisen kielen koe (virkamiesruotsi) on arvosteltu arvosanoilla hyvät tiedot/tyydyttävät tiedot.

Opintojen laajuudella painotetussa keskiarvossa ovat mukana ne suoritukset, jotka on arvosteltu arvosanoilla 1-5. Opintokokonaisuudelle lasketaan keskiarvo, mikäli laskennassa on mukana vähintään kahden opintojakson suoritus tai vähintään puolet ko. ryhmän opintojen laajuudesta. Jos ehto ei täyty, keskiarvoa ei lasketa. Koko tutkinnon keskiarvoon kuitenkin vaikuttavat kaikki siihen sisältyvät numeerisesti arvostellut opintosuoritukset. Keskiarvot pyöristetään kahteen desimaaliin.

Tutkinnosta voidaan antaa kokonaisarvosanaksi oivallinen, jos tutkintoon kuuluvien opintojen laajuuksilla painotettu keskiarvo on 4,50-5,00.

Expand
titleDean's list

Dean's list

Jokaisen akateemisen lukuvuoden päättyessä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani palkitsee apurahalla ne kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa kolmessa vuodessa (eli kuudessa lukukaudessa) yliopistolain määrittelemässä tavoiteajassa ja kuuluvat aloitusvuotensa opiskelijoiden joukossa 3 % parhaimmistoon. Tutkinnon suoritusaikaan lasketaan mukaan ne lukukaudet, jolloin opiskelija on ollut läsnäolevana.

Tutkinnon suorittaneet laitetaan järjestykseen tutkintoon sisältyvien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella.

Lukuvuonna 2016–2017 valmistuneiden apurahat jaetaan syksyllä 2017. Apurahaa ei tarvitse hakea erikseen. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle henkilökohtaisesti syksyn 2017 aikana.

Lisätietoa: Opiskelijana Aallossa > Stipendit ja apurahatLisätietoa: Opintojen suunnittelu.

Expand
titleIn English

General information on graduation

The Bachelor’s diplomas The degree certificates for Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degrees are awarded approximately once a month with the exception of August. The diploma must be ordered through the electronic eAge system at least 3 weeks before the graduation. . To be awarded a degree, you must first fill in a degree certificate request electronically in the eAge system. 

Please note that in order to graduate, you have to be registered as an attending student. You cannot graduate as a non-attending student.

The exact dates of graduation, the related deadlines and instructions are listed below.

Please place your order for the Bachelor’s diploma only after all the courses are registered incl. the BSc thesis and the maturity test. In order to graduate, you will have to be registered as an attending student.

When applying for the Bachelor’s diploma, the student informs of the Master’s program the student would like to continue in >> Continuing studies to a MSc degree program

If you have any questions regarding graduation, do not hesitate to contact valmistuminen-biz@aalto.fi for further assistance. If you have questions regarding your studies (e.g. submitting your thesis) please contact your planning officer or programmecounsellor-biz@aalto.fi

Please note that diploma application form is closed 1.-3.8.2020.

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

*) The diplomas will be handed out by one of the vice dean at a ceremony held at the Main Building at the Töölö Campus on the graduation day. Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

**) The vice dean will hand out the diplomas on the graduation day at a ceremony held at Dipoli, on Otaniemi Campus.The ceremony will be held together with the graduating masters and doctors. Graduating students will be informed about the exact time and place by email. Guests are welcome to the ceremony on Wednesday 13 June 2018.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating (normally from 10-12).

Fall semester 2018

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Graduation process

Before you can submit a degree certificate request, all your studies must be completed and their credits entered into Oodi. Exceptions to this are credits for the bachelor's thesis, maturity test, thesis seminar and transfer credits (e.g. exchange studies), which must be completed before the graduation date.

The deadline for submitting the degree certificate request is the official date of graduation, which will be printed on the degree certificate. It is also the deadline for submitting the thesis and the maturity test for examination.

Your study right for the Master's programme will be opened as soon as possible after all your BSc degree credits have been registered in the aalto register. After this you will be able to create a personal study plan for your MSc studies.

Graduation starting from 31 December 2019

Expand
titleGraduation dates and deadlines 2017-2018

Graduation dates and deadlines

Spring semester 2018

Graduation dateDeadline for diploma order

Submitting the final version
of your thesis*

Mon 15.1.2018 *)Fri 22.12.2018Mon 27.11.2017
Thu 15.2.2018 *)
Thu 25.1.2018

Thu 4.1.2018

Thu 15.3.2018 (HelpDesk)Thu 22.2.2018

Thu 1.2.2018

Mon 16.4.2018 *)
Mon 26.3.2018

Mon 5.3.2018

Tue 15.5.2018 *)
Tue 24.5.2018

Tue 3.4.2018

Wed 13.6.2018 **)
Fri 25.4.2018

Fri 4.5.2018

Thu 5.7.2018 (HelpDesk)
Thu 14.6.2018

Thu 24.5.2018

Graduation dateDeadline for diploma order

Submitting the final version
of your thesis*

Mon 17.9.2018 *)Mon 27.8.2018Mon 6.8.2018
Mon 15.10.2018 (HelpDesk)Mon 24.9.2018Mon 3.8.2018
Thu 15.11.2018 *)Thu 25.10.2018Thu 4.10.2018
Mon 17.12.2018 (HelpDesk)Mon 26.11.2018Mon 5.11.2018

Official date of graduation

printed on the certificate

Deadline for submitting the thesis

and maturity test for examination

through MyCourses*

Deadline for submitting

degree certificate request

Deadline for

entry of

Bachelor's thesis,

maturity test,

thesis seminar and

transfer credits into

Oodi

Date of degree

certificate award

ceremony

Tue 31.12.2019Tue 31.12.2019Tue 31.12.2019Fri 24.1.2020Thu 20.2.2020 *)
Mon 27.1.2020Mon 27.1.2020Mon 27.1.2020Fri 14.2.2020Fri 6.3.2020 HelpDesk
Mon 24.2.2020Mon 24.2.2020Mon 24.2.2020Fri 13.3.2020To be informed later
Mon 30.3.2020Mon 30.3.2020Mon 30.3.2020Fri 17.4.2020To be informed later
Mon 27.4.2020Mon 27.4.2020Mon 27.4.2020Fri 15.5.2020

CANCELLED Wed 10.6.2020 *) /

To be informed later

Mon 25.5.2020Mon 25.5.2020Mon 25.5.2020Fri 12.6.2020To be informed later
Mon 29.6.2020Mon 29.6.2020Mon 29.6.2020Fri 17.7.2020To be informed later
Fri 31.7.2020Fri 31.7.2020Fri 31.7.2020Fri 21.8.2020Thu 10.9.2020 *)
Mon 31.8.2020Mon 31.8.2020Mon 31.8.2020Fri 18.9.2020Fri 9.10.2020 HelpDesk
Mon 28.9.2020Mon 28.9.2020Mon 28.9.2020Fri 16.10.2020Fri 6.11.2020 HelpDesk
Mon 26.10.2020Mon 26.10.2020Mon 26.10.2020Fri 13.11.2020Fri 4.12.2020 *)
Mon 23.11.2020Mon 23.11.2020Mon 23.11.2020Fri 11.12.2020TBD
Thu 31.12.2020Thu 31.12.2020Thu 31.12.2020Mon 18.1.2021TBD

*) The diplomas will be handed out by one of the vice deans at a ceremony held at the Main Building at the Töölö Campus School of Business building on the graduation day (Ekonominaukio 1). Graduating students will be informed about the exact time and place by email. The ceremony is for graduating students only.

HelpDesk = Diploma can be picked up from the student services on the graduation day. The pick up time will be confirmed to students graduating (normally from 10-12).

SAVE THE DATE: Graduation Party 13.6.2018

Save the date 13 June 2018! On that Wednesday, we will gather together with your relatives and friends to celebrate all the Aalto bachelors and masters, graduated during the academic year 2017–2018.

Merkitsepä jo nyt kalenteriisi 13.6.2018! Kokoonnumme silloin yhdessä läheistesi kanssa juhlistamaan kaikkia lukuvuonna 2017–2018 valmistuneita aaltolaisia kandeja ja maistereita!

Märk datumet 13.6.2018 i din kalender! Då samlas vi tillsammans med dina närmaste för att fira alla under läsåret 2017–2018 utexaminerade Aalto-kandidater och -magistrar.

Lisätietoa/mera information/ more information!

Image Removed

.

*Please see intructions on submitting the final version of your thesis: Opintojen suunnittelu > Kandidaatin työn tekeminen.

Please note that the above deadlines are absolute. If you do not submit the documents and request the degree certificate by the deadlines given, your graduation will be automatically postponed to the next possible date of graduation.

Completing your bachelor and master's degree with the same graduation date is not possible.

Expand
titleSubmitting the request for degree certificate


Ordering the diploma

Submitting the request for degree certificate

The diploma request for degree certificate must be ordered through submitted through the electronic eAge system at the latest three weeks before the graduation date. The application sent via eAge will be directed to the student services Learning Services of Aalto University School of Business. When submitting the electronic diploma order request form, all the courses have to be registered in Oodi, except Bachelor's thesis, maturity test, thesis seminar and transfer credits (e.g. exchange studies).

 1. Check in advance that the courses you have completed are in accordance with your updated and approved personal study plan (Hops).
  The diploma will be produced based on the information in the approved and valid personal study plan. If needed, please update your study plan and send it for approval to your study coordinator before ordering your diploma.


 2. Fill in the electronic eAge form. Please note that diploma application form is closed 1.-3.8.2020.
  Remember to submit the application after saving it: go to the Case Details tab to submit the application. Students are notified both by email and through eAge when the application has been approved. Intructions on collecting the diploma will be sent to all graduates by email approximately óne week before the graduation date.


 3. Fill in the Finnish Bachelor’s Graduate Survey.
  All Finnish universities undertake the Finnish Bachelor’s Graduate Survey (Kandipalaute).  The survey examines the students’ satisfaction with their university and studying experience. You can find a link to the survey on the diploma order form.
Expand
titleContinuing to a master's programme

Continuing to a master's programme

Choose the master's programme you want to continue in when you are submitting the request for degree certificate in eAge.

Student of the BSc. programme in Economics, please see the table about study routes to different master's programmes in page Continuing to a master's programme.

Expand
titleCollecting the degree certificate

Collecting the degree certificate

tba

Expand
titleDegree certificate and grading of the study attainments

Degree certificate and grading of the study attainments

For the students graduating from the BSc. Programme in Economics the degree certificate will be made based on their approved personal study plan (PSP). The degree certificate includes only the studies which are included in the degree, 180 cr. The degree certificate includes the degree certificate, degree certificate appendix (transcript of records of the studies included in the degree) and Diploma Supplement. Students graduating from the BSc. Programme in Economics will be given the degree certificate both in English and in Finnish.

In the degree certificate appendix of the students graduating from the BSc. Programme in Economics the following units will be shown:


Major studies and thesis
60
Minor studies24-30
Business studies
18
Language studies
12

Elective studies

9-15
Basic studies
51
In total:180


Expand
titleKandipalaute – The Finnish Bachelor’s Graduate Survey

Kandipalaute – the Finnish Bachelor’s Graduate Survey – is a national online feedback survey that maps graduates’ satisfaction with their university and study experiences. The results are utilised in developing university education and in steering education and its financing nationally.

The purpose of the survey is to collect information on learning, studying and teaching in different fields. The aim is to create an accurate idea of students’ study experiences. Student feedback is important for developing the quality of education, teaching and guidance as well as better working methods.

Student feedback also affects the funding of universities. Since 2015, the Ministry of Education and Culture has allotted 3% of universities’ basic funding, in total about 50 million euro, based on national student feedback.

Answering the questionnaire takes from 15 to 20 minutes. By answering you can contribute to developing education at your university.

Expand
titleDean's List

Aalto University School of Business recognizes students who have performed extremely well in their studies. At the end of each academic year the Dean of Aalto University School of Business awards Dean’s List grants for BSc and MSc graduates who have completed their degree within the normative length of studies and belong to the top 3% of the students graduated within that year. The normative length of studies for BSc degree is three years (six semesters) and , for MSc degree two years (four semesters) and for MSc degree five years (ten semesters) if BSc degree has been completed in Aalto University School of Business. Students receive a diploma and a financial reward and they will be contacted personally.

More information: Student life > Grants & Awards.