Page History

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi: SCI3035

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Filip Tuomisto Peter Lund

Muut sivuaineen professorit: Mathias Groth, Peter Lund

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Johanna Bovellán

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineenaan lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitietovaatimukset: Pääsääntöisesti tekniikan alan kandidaatintutkinnon matematiikan ja fysiikan peruskurssit. Yksityiskohtaisemmat esitiedot vaihtelevat kursseittain.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energivetenskaper, Advanced Energy Systems

...